Không nhận diện được thuê bao, vui lòng đăng nhập hoặc truy cập bằng 3G của Vinaphone
Tuyên truyền Kỷ niệm 30 năm Quần thể di tích Cố đô Huế và 20 năm Nhã nhạc – Âm nhạc Cung đình Huế

 Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1576-CV/BTGTU về việc tuyên truyền Kỷ niệm 30 năm Quần thể di tích Cố đô Huế và 20 năm Nhã nhạc – Âm nhạc Cung đình Huế được UNESCO vinh danh là Di sản thế giới.

co-do.jpg
Quần thể di tích Cố đô Huế.

Năm 2023 là năm Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm (1993 - 2023) Quần thể Di tích Cố đô Huế và 20 năm (2003 - 2023) Nhã nhạc - Âm nhạc Cung đình Việt Nam được UNESCO vinh danh là Di sản thế giới. Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị chỉ đạo tổ chức thông tin, tuyên truyền về “Một số nội dung liên quan đến công tác Kỷ niệm 30 năm (1993 - 2023) Quần thể Di tích Cố đô Huế và 20 năm (2003 - 2023) Nhã nhạc - Âm nhạc Cung đình Việt Nam được UNESCO vinh danh là Di sản thế giới” do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế biên soạn.

Theo đó, tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của các Công ước về văn hoá của UNESCO, nhất là công ước về bảo vệ di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới, bảo vệ di sản văn háo phi vật thể; ý nghĩa của việc Quần thể Di tích Cố đô Huế và Nhã nhạc – Âm nhạc Cung đình Việt Nam được UNESCO vinh danh là Di sản thế giới.

Đồng thời, tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động diễn ra xung quanh Lễ kỷ niệm 30 năm (1993 - 2023) Quần thể Di tích Cố đô Huế và 20 năm (2003 - 2023) Nhã nhạc - Âm nhạc Cung đình Việt Nam được UNESCO vinh danh là Di sản thế giới…

Việc tuyên truyền góp phần nâng cao lòng tự hào, ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ và phát huy giá trị của các di sản van hoá Việt Nam nói chung, di sản Huế nói riêng, cũng như tiếp tục bảo đảm thực thi nghiêm túc những cam kết với UNESCO trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn háo, tăng cường hơn nữa hợp tác Việt Nam – UNESCO hướng tới mục tiêu gìn giữ và bảo tồn di sản cho thế hệ mai sau.

Lễ Kỷ niệm 30 năm (1993 - 2023) Quần thể Di tích Cố đô Huế và 20 năm (2003 - 2023) Nhã nhạc - Âm nhạc Cung đình Việt Nam được UNESCO vinh danh là Di sản thế giới với nhiều hoạt động diễn ra trong 3 ngày từ ngày 16-18/6/2023./.