Không nhận diện được thuê bao, vui lòng đăng nhập hoặc truy cập bằng 3G của Vinaphone
1. Cách đăng ký dịch vụ qua SMS
- Đăng ký gói Phong Thủy : DK PT gưi 9256 (3.000đ/ngày)
- Đăng ký gói Gameshow: DK GS gưi 9256 (3.000đ/ngày)
- Đăng ký gói Sức Khỏe: DK SK gưi 9256 (3.000đ/ngày)
- Đăng ký gói Du Lịch: DK DL gưi 9256 (3.000đ/ngày)
- Đăng ký gói Clip Hài: DK HH gưi 9256 (3.000đ/ngày)
- Đăng ký gói Phim: DK PHIM gưi 9256 (3.000đ/ngày)
- Đăng ký gói TalkShow: DK TS gưi 9256 (3.000đ/ngày)
- Đăng ký gói Tin Tức: DK TT gưi 9256 (3.000đ/ngày)
- Đăng ký gói Công Nghệ: DK CN gưi 9256 (3.000đ /ngày)
- Đăng ký gói Tổng Hợp: DK gưi 9256 (4.000đ/ngày)
2. Cách đăng ký dịch vụ qua Wapsite
Bước 1: Khách hàng truy nhập địa chỉ: http://giaitriplus.com.vn hệ thống nhận diện được thuê bao truy cập.
Bước 2: Wapsite sẽ hiển thị Popup cho khách hàng ấn lựa chọn đồng ý đăng ký hoặc bỏ qua
Bước 3: Nếu khách hàng ấn đồng ý thì Wapsite sẽ vào trang chủ của dịch vụ. Có SMS báo đăng ký thành công
Bước 4: Nếu khách hàng ấn bỏ qua thì thoát dịch vụ.
3. Huỷ dịch vụ qua SMS:
- Hủy gói Phong Thủy: HUY PT gửi 9256
- Hủy gói Gameshow: HUY GS gửi 9256
- Hủy gói Sức Khỏe: HUY SK gửi 9256
- Hủy gói Du Lịch: HUY DL gửi 9256
- Hủy gói Clip Hài: HUY HH gửi 9256
- Hủy gói Phim: HUY PHIM gửi 9256
- Hủy gói TalkShow: HUY TS gửi 9256
- Hủy gói Tin Tức: HUY TT gửi 9256
- Hủy gói Công Nghệ: HUY CN gửi 9256
- Hủy gói Tổng Hợp: HUY TH gửi 9256
- Để được hướng dẫn soạn HD gửi 9256 hoặc LH 02473002326 (Cước gọi cố định)