Không nhận diện được thuê bao, vui lòng đăng nhập hoặc truy cập bằng 3G của Vinaphone
Quảng Nam: Tích cực bảo tồn loại voọc chà vá chân xám

 

Voọc chà vá chân xám ở Quảng Nam

Tại hội thảo, lãnh đạo các cấp và các ban ngành liên quan đã trao đổi về các đề xuất trong “Đề án tổng thể bảo tồn quần thể voọc chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2028”. Đề án đưa ra ba đề xuất chính bao gồm bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học trong khu vực, nâng cao vai trò phòng hộ của rừng đầu nguồn và đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Voọc chà vá chân xám (Pygathrix cinerea) là loài đặc hữu nằm trong Sách Đỏ Việt Nam (2007) và được đánh giá là một trong 25 loài linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng cao trên thế giới. Đây là một trong số ít các loài có thể dễ dàng quan sát được từ tự nhiên, phân bố chủ yếu ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum. Tại Quảng Nam, một số quần thể loài này được phát hiện các huyện phía Trung và phía Nam như huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phú Ninh, Núi Thành, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Nam Giang, Phước Sơn. Quần thể có số lượng lớn nhất khoảng 200 cá thể, nhưng sống trong những khu vực rừng bị chia cắt và có nguy cơ bị thu hẹp khiến loài này gặp khó khăn khi tìm nguồn thức ăn, nguồn nước và duy trì nòi giống. Đồng thời, cũng chính vì hoạt động của voọc chà vá chân xám rất rõ ràng, loài này dễ trở thành mục tiêu của các đối tượng săn bắt, gây suy giảm nghiêm trọng về số lượng, đẩy loài này tới nguy cơ tuyệt chủng.

Nguồn: baodulich.net.vn