Không nhận diện được thuê bao, vui lòng đăng nhập hoặc truy cập bằng 3G của Vinaphone
Quảng Nam dừng tổ chức Liên hoan Ẩm thực quốc tế 2023

 Liên hoan Ẩm thực quốc tế - Quảng Nam 2023 sẽ không diễn ra vào cuối tháng 8 như dự kiến.

UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất dừng tổ chức Liên hoan Ẩm thực quốc tế - Quảng Nam 2023 theo Kế hoạch số 4253/KH-UBND ngày 4.7.2023.

am_thuc_hoi_an_6-1689063119077.jpg
Liên hoan Ẩm thực quốc tế - Quảng Nam 2023 - với chủ đề "Xứ Quảng với tinh hoa ẩm thực bốn phương".

Đồng thời, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND TP. Hội An, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam (VCCA), Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Quảng Nam (QCCA), cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án tổ chức Liên hoan Ẩm thực quốc tế - Quảng Nam 2023 hiệu quả, khả thi. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh vận động, tài trợ, huy động xã hội hóa, đảm bảo nguồn lực tổ chức Liên hoan; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định tổ chức Liên hoan Ẩm thực quốc tế - Quảng Nam vào thời điểm thích hợp nhất.

Theo kế hoạch trước đó, Liên hoan ẩm thực quốc tế Quảng Nam 2023 dự kiến trong 4 ngày, từ 31.8.2023 đến 3.9.2023. Sự kiện mang chủ đề "Xứ Quảng với tinh hoa ẩm thực bốn phương", dự kiến có nhiều chương trình đặc sắc như đêm tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực; famtrip khám phá ẩm thực Quảng Nam; không gian trưng bày giới thiệu văn hóa, ẩm thực, du lịch, sản phẩm OCOP với nhiều hoạt động trải nghiệm, kích cầu, mua sắm...