Không nhận diện được thuê bao, vui lòng đăng nhập hoặc truy cập bằng 3G của Vinaphone
Đưa khoa học, công nghệ trở thành một trong những đột phá có tính chiến lược của Thủ đô

 Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Cùng dự có lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND thành phố; các sở, ban, ngành thành phố. 

Đưa khoa học, công nghệ trở thành một trong những đột phá có tính chiến lược của Thủ đô
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.

Lấy doanh nghiệp là trung tâm xây dựng chính sách

Phát biểu mở đầu, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, Hà Nội là trung tâm đầu não về chính trị, hành chính quốc gia và trở thành 5 trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế. Cuộc làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ giúp Thành ủy đánh giá toàn diện thực trạng phát triển khoa học, công nghệ của Thủ đô, qua đó xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ; hoàn thiện quan điểm, tầm nhìn về lĩnh vực này trong Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung trao đổi, thảo luận vào 6 nhóm vấn đề, trong đó tập trung tham vấn giúp thành phố ban hành những chính sách phát triển khoa học, công nghệ mang tính đột phá cho Thủ đô với mục tiêu đến năm 2025 xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo dẫn đầu cả nước, tiến tới là trung tâm khoa học và công nghệ hàng đầu của khu vực Đông Nam Á trong một số lĩnh vực.

Đặc biệt, các ý kiến cần tập trung giúp thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển khoa học, công nghệ với tinh thần để mỗi doanh nghiệp phải là một trung tâm đổi mới, sáng tạo và mỗi chính sách ban hành đều lấy doanh nghiệp là trung tâm.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các đại biểu tập trung bàn giúp thành phố đề ra những chính sách đãi ngộ xứng đáng để thu hút đội ngũ trí thức, nhất là đội ngũ chuyên gia hàng đầu cả trong nước và ngoài nước; xây dựng mạng lưới sáng kiến, sáng tạo Hà Nội, đưa khoa học, công nghệ trở thành một trong những đột phá có tính chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Hà Nội nêu 8 kiến nghị với Bộ Khoa học và Công nghệ

Trình bày Báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý cho biết, những năm qua, Hà Nội thường xuyên quan tâm, ban hành các cơ chế, chính sách để phát triển khoa học và công nghệ; kiện toàn mô hình, tổ chức bộ máy làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

Thành phố đã thành lập 12 Ban chủ nhiệm các Chương trình khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực trọng yếu. Từ năm 2016 đến nay, 346 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố đã được triển khai. Trên 85% kết quả nghiên cứu sau khi nghiệm thu được ứng dụng vào thực tiễn. Thành phố cũng đã tập trung phát triển hạ tầng khoa học và công nghệ, nhất là các khu công nghệ cao, khu công viên phầm mền, công viên công nghệ thông tin, trung tâm giao dịch, chuyển giao công nghệ; chủ động phát huy và tranh thủ các nguồn lực, trí tuệ của đội ngũ trí thức trên địa bàn...

Tuy nhiên, Ban Cán sự đảng UBND thành phố cho rằng, hoạt động khoa học và công nghệ của thành phố nhìn chung còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa thực sự trở thành động lực quan trọng để nâng cao năng suất lao động, khả năng cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Trên cơ sở đó, Hà Nội nêu 8 kiến nghị với Bộ Khoa học và Công nghệ như: Hỗ trợ thành phố trong nghiên cứu, xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030; liên kết mạng lưới tổ chức chuyển giao công nghệ, các tổ chức trung gian thị trường khoa học và công nghệ; tạo lập và chia sẻ cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ của thành phố...

Đưa khoa học, công nghệ trở thành một trong những đột phá có tính chiến lược của Thủ đô
Quang cảnh buổi làm việc.

Ba cái nhất về khoa học, công nghệ của Hà Nội

Trao đổi tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, Hà Nội đang có 3 cái nhất về khoa học, công nghệ.

Thứ nhất là nơi hội tụ tiềm lực khoa học, công nghệ quốc gia, có hạ tầng và lực lượng nghiên cứu mạnh nhất. Thứ hai là cường độ đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo cũng lớn nhất cả nước. Thứ ba là dẫn đầu cả nước về sản phẩm “đầu ra” của khoa học.

Lãnh đạo Bộ cũng cho rằng, diện mạo phát triển khoa học, công nghệ của Thủ đô trong giai đoạn mới sẽ khác trước đây, với doanh nghiệp là chủ đầu tư lớn nhất chứ không phải là Nhà nước. Vì thế, việc ban hành chính sách cũng phải xoay quanh trục phát triển này.

Đưa khoa học, công nghệ trở thành một trong những đột phá có tính chiến lược của Thủ đô
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi làm việc.

Đóng góp ý kiến, lãnh đạo các bộ, ngành hoàn toàn nhất trí với mục tiêu chung và 10 mục tiêu cụ thể nhằm phát triển khoa học, công nghệ của thành phố trong giai đoạn tới. Trong đó, năm 2025, dự kiến đầu tư từ doanh nghiệp cho khoa học, công nghệ ở Hà Nội sẽ chiếm khoảng 70% mức đầu tư từ ngân sách cho lĩnh vực này. Đầu tư của thành phố cho khoa học, công nghệ sẽ không thấp hơn 1% GRDP.

Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành tin rằng, Hà Nội có điều kiện rất lớn để thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo, đưa các doanh nghiệp khởi nghiệp trở thành lực lượng phát triển kinh tế mới của Thủ đô trong giai đoạn sắp tới.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh khẳng định, sẽ phối hợp chặt chẽ với thành phố Hà Nội trong xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, nhất là xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đưa Hà Nội trở thành trung tâm lớn của cả nước về khoa học, công nghệ, để lĩnh vực này thực sự là động lực phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô trong giai đoạn mới.

Đưa khoa học, công nghệ trở thành một trong những đột phá có tính chiến lược của Thủ đô
Đại diện các đơn vị dự buổi làm việc phát biểu.

Xác định 6 lĩnh vực tập trung hợp tác

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả buổi làm việc, những ý kiến trao đổi, góp ý thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương nhằm giúp thành phố phát triển khoa học, công nghệ.  

Đồng chí Bí thư Thành ủy cho biết, Hà Nội xác định mục tiêu trong giai đoạn tới là đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự là động lực chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Thủ đô trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo dẫn đầu cả nước, tiến tới là trung tâm khoa học, công nghệ hàng đầu của khu vực Đông Nam Á trong một số lĩnh vực.

Nhấn mạnh 10 mục tiêu cụ thể hóa nhiệm vụ trên, đồng chí Vương Đình Huệ khẳng định, trước tiên thành phố sẽ tập trung xây dựng và trở thành trung tâm công nghệ cao dẫn đầu cả nước. Hà Nội cũng sẽ phát triển nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn phục vụ cho việc đề ra các giải pháp quản lý đô thị lớn, đô thị thông minh, hiện đại gắn với đặc thù của Thủ đô.

Về đổi mới, ứng dụng và phát triển công nghệ, thành phố quyết tâm là đầu tàu của cả nước trong việc thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo. Thành phố cũng sẽ tăng cường xã hội hóa nguồn lực đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố dẫn đầu cả nước vào năm 2025, thuộc nhóm dẫn đầu khu vực ASEAN vào năm 2035 và thuộc nhóm dẫn đầu ở châu Á vào năm 2045; trong đó sẽ hỗ trợ phát triển 1.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ trên cơ sở các nội dung thống nhất tại buổi làm việc, thời gian tới, tập trung hợp tác, giúp đỡ thành phố thực hiện mục tiêu trên với 6 lĩnh vực trọng tâm, phấn đấu trở thành hình mẫu về hợp tác giữa địa phương và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đưa khoa học, công nghệ trở thành một trong những đột phá có tính chiến lược của Thủ đô
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đáng chú ý, đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với thành phố trong tham vấn, xây dựng chính sách phù hợp với đặc thù của Thủ đô cũng như thử nghiệm những chính sách mới, mô hình kinh tế mới; hỗ trợ thành phố xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 của thành phố, đồng bộ với Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2030.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với thành phố trong phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ Thủ đô; xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng như tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sử dụng hiệu quả Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ; hoàn thiện chính sách tuyển dụng, thu hút chuyên gia đầu ngành; phối hợp trong giải quyết các vấn đề bức xúc của Thủ đô; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ của thành phố.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ mong muốn Bộ Khoa học và Công nghệ hợp tác, hỗ trợ thành phố cho ra mắt “Mạng lưới sáng kiến Hà Nội” trong tháng 10-2020; xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về khoa học, công nghệ của Hà Nội, kết nối với toàn quốc; xây dựng vườn ươm công nghệ, công nghiệp hỗ trợ tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, xây dựng thị trường khoa học, công nghệ...

“Thành phố cam kết cùng Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ liên quan trong việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thu hút nhà đầu tư lớn để tạo bước phát triển đột phá cho Khu công nghệ cao Hòa Lạc, góp phần xây dựng đô thị vệ tinh Hòa Lạc theo quy hoạch của Chính phủ với quy mô 600.000 dân”, đồng chí Bí thư Thành ủy nêu rõ.

Ngay sau kết luận của Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, đại diện Văn phòng Thành ủy và Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Thông báo chung về Kết luận của Bí thư Thành ủy với Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ tại buổi làm việc. Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND thành phố cũng đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác để triển khai cụ thể hóa các nội dung kết luận nêu trên.

Nguồn: nguoihanoi.com.vn